Kontakt

Prosimy kontaktować się poprzez e-mail biuro@telcon.pl lub pod numerem telefonu +48 42 613 09 09

Dane firmy:

Telcon Sp z o.o.

REGON: 472864290

NIP: 7262379702

Adres:

Duńska 1G

91-204 Łódź

KRS 0000256093, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

ul. Pomorska 21, 90-202 Łódź, kapitał zakładowy 500 000,00zł

Konto:

03 1020 3352 0000 1702 0147 9229

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

Telefony:

Biuro: +48 42 613 09 09

Sprzedaż detaliczna: +48 42 613 09 15

Sprzedaż hurtowa: +48 42 613 09 09

Sprzedaż zagraniczna: +48 42 613 09 20

Księgowość: +48 42 613 09 19

Dział Reklamacji: +48 42 613 09 21

Dział zakupów : +48 42 613 09 23

*
*
*